Gorakhpur Station92.7 BIG FM | Gorakhpur

Now Playing

Date Show Name Radio Jockey Time
Mon-Fri Bhakti Sagar MJ Surbhi (Patna,Banaras,Gorakhpur & Muzaffarpur) 06:00 - 07:00
Mon-Fri Big chai Vijeta (Patna & Muzaffarpur)/Amit (Varanasi & Gorakhpur ) 07:00 - 08:00
Mon-Fri Big chai Vijeta (Patna & Muzaffarpur)/Amit (Varanasi & Gorakhpur ) 08:00 - 09:00
Mon-Fri Big chai Vijeta (Patna & Muzaffarpur)/Amit (Varanasi & Gorakhpur ) 09:00 - 10:00
Mon-Fri Suhana Safar with Annu Kapoor Annu Kapoor 10:00 - 11:00
Mon-Fri Suhana Safar with Annu Kapoor Annu Kapoor 11:00 - 12:00
Mon-Fri 90's ki Rani live from Bollywo Rani 12:00 - 13:00
Mon-Fri 90's ki Rani live from Bollywo Rani 13:00 - 14:00
Mon-Fri 90's ki Rani live from Bollywo Rani 14:00 - 15:00
Mon-Fri Bhojpuriya Tanatan BIG MJ Chokha (Patna,Banaras,Gorakhpur & Muzaffarpur) 15:00 - 16:00
Mon-Fri Big Chokha Show BIG MJ Chokha (Patna,Banaras,Gorakhpur & Muzaffarpur) 16:00 - 17:00
Mon-Fri Big Chokha Show BIG MJ Chokha (Patna,Banaras,Gorakhpur & Muzaffarpur) 17:00 - 18:00
Mon-Fri Happy Hours Surbhi (Patna & Muzaffarpur)/Shikha (Varanasi & Gorakhpur ) 18:00 - 19:00
Mon-Fri Happy Hours Surbhi (Patna & Muzaffarpur)/Shikha (Varanasi & Gorakhpur ) 19:00 - 20:00
Mon-Fri The 90's Show With Annu Mallic Annu Mallick 20:00 - 21:00
Mon-Fri The 90's Show With Annu Mallic Annu Mallick 21:00 - 22:00
Mon-Fri Lamhe BIG MJ Mantra 22:00 - 23:00
Mon-Fri YKIB Reprise Neelesh Misra 23:00 - 00:00
Sat Bhakti Sagar Bhakti Sagar 06:00 - 07:00
Sat Big chai Big chai 07:00 - 08:00
Sat Big chai Big chai 08:00 - 09:00
Sat Big chai Big chai 09:00 - 10:00
Sat Best of The 90's Show With Ann Best of The 90's Show With Annu Mallick 10:00 - 11:00
Sat Best of The 90's Show With Ann Best of The 90's Show With Annu Mallick 11:00 - 12:00
Sat 90's ki Rani live from Bollywo 90's ki Rani live from Bollywood 12:00 - 13:00
Sat 90's ki Rani live from Bollywo 90's ki Rani live from Bollywood 13:00 - 14:00
Sat 90's ki Rani live from Bollywo 90's ki Rani live from Bollywood 14:00 - 15:00
Sat Bhojpuriya Tanatan Bhojpuriya Tanatan 15:00 - 16:00
Sat Big Chokha Show Big Chokha Show 16:00 - 17:00
Sat Big Chokha Show Big Chokha Show 17:00 - 18:00
Sat Big Top 20 Big Top 20 18:00 - 19:00
Sat Big Top 20 Big Top 20 19:00 - 20:00
Sat Best of Mukhda king Best of Mukhda king 20:00 - 21:00
Sat Big Party Mix Big Party Mix 21:00 - 22:00
Sat Big Party Mix Big Party Mix 22:00 - 23:00
Sat Big Party Mix Big Party Mix 23:00 - 00:00
Sun Back to Back Bhojpuri Devotion Back to back 06:00 - 07:00
Sun Jo fit Hai Vo Hit Hai - Capsul Simmi Sakuja 07:00 - 08:00
Sun Jo fit Hai Vo Hit Hai - Capsul Simmi Sakuja 08:00 - 09:00
Sun Big Heroes Richa Anirudh 09:00 - 10:00
Sun Big Mehman Surbhi (Patna & Muzaffarpur)/Shikha (Varanasi & Gorakhpur ) 10:00 - 11:00
Sun Big Mehman Surbhi (Patna & Muzaffarpur)/Shikha (Varanasi & Gorakhpur ) 11:00 - 12:00
Sun Once Upon a time in Bollywood BIG MJ Anirudh & bhvana somaya 12:00 - 13:00
Sun Once Upon a time in Bollywood BIG MJ Anirudh & bhvana somaya 13:00 - 14:00
Sun Best of Suhana Safar with Annu Annu Kapoor 14:00 - 15:00
Sun Best of Suhana Safar with Annu Annu Kapoor 15:00 - 16:00
Sun Nayak Sanjeev Srivastav 16:00 - 17:00
Sun Nayak Sanjeev Srivastav 17:00 - 18:00
Sun Big Takies BIG MJ Rani 18:00 - 19:00
Sun Big Takies BIG MJ Rani 19:00 - 20:00
Sun Best of The 90's Show With Ann Annu Mallick 20:00 - 21:00
Sun Best ofThe 90's Show With Annu Annu Mallick 21:00 - 22:00
Sun Caravan A gazal Talat Aziz 22:00 - 23:00
Sun Caravan A gazal Talat Aziz 23:00 - 00:00

The BIG Voice

92.7 bigfm logo