Kota Station92.7 BIG FM | Kota

Now Playing

Date Show Name Radio Jockey Time
Mon-Fri Seher Anup Jalota 06:00 - 07:00
Mon-Fri Big Chai Rj Lucky 07:00 - 08:00
Mon-Fri Big Chai Rj Lucky 08:00 - 09:00
Mon-Fri Big Chai Rj Lucky 09:00 - 10:00
Mon-Fri Suhana Safar with Annu Kapoor Annu Kapoor 10:00 - 11:00
Mon-Fri Suhana Safar with Annu Kapoor Annu Kapoor 11:00 - 12:00
Mon-Fri Farmayish 927 Rj Neha 12:00 - 13:00
Mon-Fri Farmayish 927 Rj Neha 13:00 - 14:00
Mon-Fri Do Duni Chaar Rj Nikhil 14:00 - 15:00
Mon-Fri Do Duni Chaar Rj Nikhil 15:00 - 16:00
Mon-Fri YKIB Neelesh Misra 16:00 - 17:00
Mon-Fri Big Dhamaal Rj Anup 17:00 - 18:00
Mon-Fri Big Dhamaal Rj Anup 18:00 - 19:00
Mon-Fri Big Dhamaal Rj Anup + RJ Prateek 19:00 - 20:00
Mon-Fri NAYAK SANJEEV SHRIVASTAV 20:00 - 21:00
Mon-Fri NAYAK SANJEEV SHRIVASTAV 21:00 - 22:00
Mon-Fri ARTH Saurabh Raj Jain 22:00 - 23:00
Mon-Fri Raat Baki RJ PRIYA 23:00 - 00:00
Mon-Fri Raat Baki RJ PRIYA 00:00 - 01:00
Mon-Fri Retro Back to Back Songs NA 04:00 - 05:00
Mon-Fri ARTH Repeat Saurabh Raj Jain 05:00 - 06:00
Sat Sehar Kamini Khanna 06:00 - 07:00
Sat Big Chai Rj Lucky 07:00 - 08:00
Sat Big Chai Rj Lucky 08:00 - 09:00
Sat Big Chai Rj Lucky 09:00 - 10:00
Sat Back to Bach 90's Hit NA 10:00 - 11:00
Sat Maru Katha(Rajasthani Show) Pre Recorded from Jodhpur 11:00 - 12:00
Sat Back to Back Retro NA 12:00 - 13:00
Sat Back to Back Retro NA 13:00 - 14:00
Sat Do Duni Chaar Rj Nikhil 14:00 - 15:00
Sat Do Duni Chaar Rj Nikhil 15:00 - 16:00
Sat Back to Bach Retro NA 16:00 - 17:00
Sat Big Top 20 Rj Anup 17:00 - 18:00
Sat Big Top 20 Rj Anup 18:00 - 19:00
Sat Back 2 Back No RJ 19:00 - 20:00
Sat Back 2 Back NA 20:00 - 21:00
Sat Big Party Mix DJ Kanishk 21:00 - 22:00
Sat Big Party Mix DJ Kanishk 22:00 - 23:00
Sat Big Party Mix DJ Kanishk 23:00 - 00:00
Sat Big Party Mix DJ Kanishk 00:00 - 01:00
Sat Back to Back Songs NA 01:00 - 02:00
Sat Back to Back Songs NA 02:00 - 03:00
Sat Back to Back Songs NA 03:00 - 04:00
Sat Retro Back to Back Songs NA 04:00 - 05:00
Sat Retro Back to Back Songs NA 05:00 - 06:00
Sun Biest Of Arth Pre-recorded from Mumbai 06:00 - 07:00
Sun Biest Of Arth Pre-recorded from Mumbai 07:00 - 08:00
Sun Jo Fit Hai Wo Hit Hai Pre-recorded from Mumbai 08:00 - 09:00
Sun Back to Back Songs Back to Back Songs 09:00 - 10:00
Sun Best Of Suhana Safar with Annu Annu Kapoor 10:00 - 11:00
Sun Best Of Suhana Safar with Annu Annu Kapoor 11:00 - 12:00
Sun Best Of Suhana Safar with Annu Annu Kapoor 12:00 - 13:00
Sun Best Of Suhana Safar with Annu Annu Kapoor 13:00 - 14:00
Sun Once Upon A Time in Bollywood Siddharth Mishra 14:00 - 15:00
Sun Once Upon A Time in Bollywood Siddharth Mishra 15:00 - 16:00
Sun Back 2 Back NA 16:00 - 17:00
Sun Big Mehmaan NA 17:00 - 18:00
Sun Big Mehmaan NA 18:00 - 19:00
Sun BIG TALKIES Bhawna Somaya 19:00 - 20:00
Sun BIG TALKIES Bhawna Somaya 20:00 - 21:00
Sun Kuch Panne Zindagi Ke Madhurima Nigam 21:00 - 22:00
Sun Kuch Panne Zindagi Ke Madhurima Nigam 22:00 - 23:00
Sun Back to Back Retro Songs NA 23:00 - 00:00
Sun Back to Back Songs NA 00:00 - 01:00
Sun Back to Back Songs NA 01:00 - 02:00
Sun Back to Back Songs NA 02:00 - 03:00
Sun Back to Back Songs NA 03:00 - 04:00
Sun Retro Back to Back Songs NA 04:00 - 05:00
Sun Retro Back to Back Songs NA 05:00 - 06:00

The BIG Voice

RJ Priya

Name : RJ Priya

Show Details

RJ

  • RJ Priya
  • RJ Varun
  • RJ Neha

Our Brands

  • 92.7 bigfm logo