Hissar Station92.7 BIG FM | Hissar

Now Playing

Date Show Name Radio Jockey Time
Mon-Fri Sehar with Kamini Khanna - 06:00 - 07:00
Mon-Fri Morning show RJ Bharat 07:00 - 08:00
Mon-Fri Morning show RJ Bharat 08:00 - 09:00
Mon-Fri Morning show RJ Bharat 09:00 - 10:00
Mon-Fri Suhana Safar with Annu Kapoor Annu Kapoor 10:00 - 11:00
Mon-Fri Suhana Safar with Annu Kapoor Annu Kapoor 11:00 - 12:00
Mon-Fri Big Memsaab RJ Juhi 12:00 - 13:00
Mon-Fri Big Memsaab RJ Juhi 13:00 - 14:00
Mon-Fri Big Star RJ Anirudh 14:00 - 15:00
Mon-Fri Big Star RJ Anirudh 15:00 - 16:00
Mon-Fri Big Star RJ Anirudh 16:00 - 17:00
Mon-Fri The Big Funjabi show RJ Dhanveer 17:00 - 18:00
Mon-Fri The Big Funjabi show RJ Dhanveer 18:00 - 19:00
Mon-Fri The Big Funjabi show RJ Dhanveer 19:00 - 20:00
Mon-Fri Nayak Sanjeev Srivastav 20:00 - 21:00
Mon-Fri Nayak Sanjeev Srivastav 21:00 - 22:00
Mon-Fri Arth Saurabh Raj Jain 22:00 - 23:00
Mon-Fri Ykib Neelesh Mishra 23:00 - 00:00
Mon-Fri Salaam Telanagna Shekar and swapna 09:00 - 10:00
Sat Back 2 Back - 06:00 - 07:00
Sat Morning show RJ Bharat 07:00 - 08:00
Sat Morning show RJ Bharat 08:00 - 09:00
Sat Morning show RJ Bharat 09:00 - 10:00
Sat Suhana Safar with Annu Kapoor Annu Kapoor 10:00 - 11:00
Sat Suhana Safar with Annu Kapoor Annu Kapoor 11:00 - 12:00
Sat Big Memsaab RJ Juhi 12:00 - 13:00
Sat Big Memsaab RJ Juhi 13:00 - 14:00
Sat Big Star (Repeat) RJ Anirudh 14:00 - 15:00
Sat Big Star (Repeat) RJ Anirudh 15:00 - 16:00
Sat Big Star (Repeat) RJ Anirudh 16:00 - 17:00
Sat Big top -20 RJ Youngveer 17:00 - 18:00
Sat Big top -20 RJ Youngveer 18:00 - 19:00
Sat Back 2 Back - 19:00 - 20:00
Sat Back 2 Back - 20:00 - 21:00
Sat Big Party Mix DJ Kanisk 21:00 - 22:00
Sat Big Party Mix DJ Kanisk 22:00 - 23:00
Sat Big Party Mix DJ Kanisk 23:00 - 00:00
Sun Back 2 Back - 06:00 - 07:00
Sun Arth Saurabh Raj Jain 07:00 - 08:00
Sun Arth Saurabh Raj Jain 08:00 - 09:00
Sun Jo fit hai wo hit hai simi sakuja 09:00 - 10:00
Sun Once upon a time in bollywood Rj Siddharth 10:00 - 11:00
Sun Once upon a time in bollywood Rj Siddharth 11:00 - 12:00
Sun Suhan Safer Anu Kapoor 12:00 - 13:00
Sun Suhan Safer Anu Kapoor 13:00 - 14:00
Sun Suhan Safer Anu Kapoor 14:00 - 15:00
Sun Suhan Safer Anu Kapoor 15:00 - 16:00
Sun Suhan Safer Anu Kapoor 16:00 - 17:00
Sun Suhan Safer Anu Kapoor 17:00 - 18:00
Sun Big Mehmaan Rj Bharat 18:00 - 19:00
Sun Big talkies Rj Anirudh LLB 19:00 - 20:00
Sun Big talkies Rj Anirudh LLB 20:00 - 21:00
Sun Kuch Panne zindagi ke Madhurima Nigam 21:00 - 22:00
Sun Kuch Panne zindagi ke Madhurima Nigam 22:00 - 23:00
Sun Back 2 Back - 23:00 - 00:00

The BIG Voice

Show Details

Our Brands

  • 92.7 bigfm logo